För din trygghets skull

Bostadsrättsföreningen Blå Parken i Väsby har gett TB Bostad i uppdrag att bygga föreningens hus. Läs mer under Avtalsparter. För din trygghets skull åtar vi oss ett antal punkter.

Är allt räknat med realistiska siffror?
Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av en person utsedd och registrerad hos Boverket, en så kallad intygsgivare. Den personen granskar den ekonomiska planen och kostnadskalkylen för att kontrollera att uppgifterna är realistiska och hållbara på sikt. En granskad och godkänd ekonomisk plan är intygs­given och registrerad hos Bolagsverket.

Vad händer med våra pengar om bygget inte blir av?
För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in förskott i samband med förhandsavtal så krävs ett tillstånd hos Bolagsverket. Tillståndet ges när förskottsgarantin (en försäkring) är tecknad och betalad.

Föreningen tecknar också en försäkring som heter insatsgaranti. När den är tecknad och betald ger Bolagsverket tillstånd till att ta in insatserna.

De här två garantierna innebär att du som köpare får tillbaka dina pengar om bygget inte blir av.

Betalar vi som bor i föreningen för osålda lägenheter?
TB Bostad åtar sig att köpa de lägenheter som eventuellt inte är sålda sex månader efter att hela bygget är färdigställt. Allt för att övriga medlemmar i föreningen inte ska behöva betala avgifter för eventuellt kvarvarande lägenheter.

Vem tar beslut i föreningen innan bygget är klart?
Under byggtiden är det tillsatt en byggandestyrelse. Vid överlämnandet av föreningen, vid en föreningsstämma, röstas en ny boendestyrelse fram.

Vem sköter föreningens ekonomi nu?
Fram till sista december det år som överlämnandet av bostadsrättsföreningen sker finns ett avtal med en ekonomisk förvaltare som kommer att sköta föreningens bokföring. Därefter bestämmer den nya styrelsen om man vill fortsätta med samma förvaltare, upphandla en ny eller ta hand om ekonomin själv.

Varför är ett medlemskap i Bostadsrätterna bra att ha?
Ett medlemskap i intresseorganisationen Bostadsrätterna är betalt för ett år vid överlämnandet. Styrelsen i föreningen får genom medlemskapet tillgång till bland annat juridisk och ekonomisk rådgivning, gratis kurser samt en enkel hemsida som kan upprättas och skötas av någon i föreningen.

Allt detta är för din trygghets skull!