Så här går det till

Avtalspartner
TB Bostad uppför som totalentreprenör föreningens hus. TB Bostad administrerar bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av föreningen. Vidare samordnar TB Bostad tillvalsprogram och ansvarar för dess överensstämmelse enligt beställning direkt från kund enligt gällande konsumentlagstiftning. Angiven mäklarfirma ansvarar för försäljning av föreningens bostadsrätter på uppdrag av föreningen. Förhandsavtal och upplåtelseavtal tecknas med bostadsrättsföreningen.

Förhandsavtal
Ett förhandsavtal skriver du som köpare innan bostadsrätten är färdigbyggd. Avtalet får skrivas när kostnadskalkylen är granskad och godkänd. Förhandsavtalet är juridiskt bindande och du kommer att få betala in ett förskott.

Vid förhandsavtal meddelas en preliminär tidpunkt för inflyttning.

Förskott
För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in förskott måste en förskottsgaranti tecknas samt tillstånd erhållas från Bolagsverket. I anslutning till att du tecknat förhandsavtalet kommer du att delbetala 50 000 kr av förskottet. Resterande 250 000 kr betalas vid byggstart.

Byggstart sker när förhandsavtal är tecknat för 9 av 13 lägenheter eller vid ett senare tillfälle när tillträde till marken sker.

Upplåtelseavtal
Upplåtelseavtal är det slutliga avtalet för din bostadsrätt som reglerar upplåtelsen av din lägenhet. Det tecknas när det är cirka 1 månad kvar till tillträde och inflyttning. När upplåtelseavtalet undertecknas beviljas också köparen medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Vidareförsäljning – överlåtelse av bostadsrätten – får inte ske innan upplåtelseavtalet är tecknat, och medlemskapet beviljats av styrelsen.

Informationsmöte
Det kommer att hållas ett informationsmöte där vi bland annat berättar om projektet, bostadsrättsföreningen, stadgar och kostnadskalkyl/ekonomisk plan.

Tillval
Val av inredning görs i anslutning till byggstart. Eventuella tillval betalas mot faktura inom 30 dagar direkt till TB Bostad.

Tillträde
Vid tillträdet är bostaden besiktigad och godkänd för inflyttning. Definitiv tid för tillträde meddelas senast 3 månader innan inflyttning. På tillträdesdagen överlämnas bopärm och nycklar till ert nya boende. En förutsättning för att nycklar ska lämnas ut är att betalning av insats är gjord. Information om betalning av resterande insats kommer att finnas i upplåtelseavtalet. Betalning sker till föreningens konto och ska vara gjord 5 dagar innan tillträdesdagen.

Tvåårsbesiktning
Cirka en månad innan det har gått två år sedan du flyttade in har föreningen möjlighet att kalla till garantibesiktning av föreningens hus. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som kallar till och samordnar garanti­besiktningen.

Information från mäklarna
Mäklaren ska tillvarata både köparens och säljarens intressen. Det är dock säljaren som anlitar mäklaren för att hantera förmedlingen av bostaden, och det är också säljaren som betalar arvodet till mäklaren.

Du som köpare behöver inte betala något för mäklarens arbete. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl – erbjuder sig ansvarig mäklare att upprätta en sådan. Bostadsrätterna är belägna i Upplands Väsby kommun. Bostadsrätterna är inte pantsatta.