Om TB Bostad

Från mark till nyckelfärdiga bostäder

Rätt kvalitet
I mer än 40 år har TB genom­fört bostadsprojekt runt om i Sverige, allt från radhus till flerfamiljshus. Alltid med våra kärnvärden i fokus – öppenhet, ärlighet och engagemang.

Externa leverantörer och entreprenörer väljs med stor omsorg, där förutom de ekonomiska aspekterna, även leveranssäkerhet, kvalitetsmedvetenhet, miljöhänsyn och affärsetik utvärderas.

Genom att vara lyhörda genemot våra kunder och lära av våra erfarenheter utvecklar vi våra bostäder till ett bra boende med rätt kvalitet till rätt pris.

Effektiva och projektorienterade
Våra projektutvecklare och byggprojektledare ansvarar för projektens genomförande från idé till inflyttning och rapporterar direkt till VD.

Kunskap och helhetssyn
Vi arbetar för miljömässigt hållbara byggnader med avseende på viktiga kvaliteter när det gäller energi, inomhusmiljö och material, samt för att säkerställa att samtliga svenska bygg- och myndighetsregler uppfylls i våra projekt.

Besök www.tb.se för mer information och fler projekt

 

TB_Logotyp_Med_Payoff_Bla